14 december 2021

Over MSMS

MSMS begon in 2012 met ruim 300 deelnemers, maar trekt inmiddels jaarlijks ruim 500 MS zorgprofessionals. MSMS is niet alleen het best bezochte maar ook het enige onafhankelijke symposium in Nederland dat zich richt op vrijwel alle professionals die betrokken zijn bij de MS zorg en dat bovendien formeel wordt ondersteund door vrijwel alle betrokken beroepsverenigingen.

 

Locatie

De negende editie vindt plaats op 14 december 2021in De Reehorst in Ede.

Doelgroepen

De doelgroepen waarop MSMS2021 zich richt zijn: neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, urologen, MS verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten en diëtisten.

Cursusleiding

Elke beroepsgroep levert (een in MS gespecialiseerde) afgevaardigde voor de centrale cursusleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma en zorgen samen voor een groot aantal programmaonderdelen die relevant zijn voor telkens één, maar vaker voor meer, specialismen.

De cursusleiding bestaat uit onderstaande leden met tussen haakjes de vereniging namens wie zij zitting hebben:

 • Caspar van Munster, neuroloog (werkgroep MS van de NVN)
 • Gerald Hengstman, neuroloog (MS zorg Nederland)
 • Jetty van Meeteren, revalidatiearts (werkgroep MS van de VRA)
 • Liesbeth Wessel, MS verpleegkundige (LVMS)
 • Marc Rietberg, fysiotherapeut (KNGF)
 • Gera Hakkesteegt, ergotherapeut (Ergotherapie Nederland)
 • Floris Kuipéri, psycholoog (NIP)
 • Caroline Bruggeman, logopedist (NVLF)
 • Hadassa Conen, medisch maatschappelijk werker (Functiegroep gezondheidszorg maatschappelijk werk/sociaal werk van de BPSW)
 • Corine Helfrich, diëtiste (NVD)
 • Evert Koldewijn, uroloog (Werkgroep FURU van de NVU)
 • Laura Pielage, arts (Verenso)

Programma

Het programma kent een vaste indeling. Er is een plenaire inleiding en een plenaire afsluiting met algemene onderwerpen die voor alle deelnemers relevant zijn. Daartussen zijn er vijf tijdsblokken van een uur met telkens vijf verschillende parallelsessies die u kunt bezoeken.

Online volgen

Het is dit jaar ook mogelijk om het programma online te volgen!
Alle deelnemers krijgen bij registratie de vraag om om maximaal 5 sessies te selecteren. Dit doen we om te inventariseren welke sessies populair zullen zijn. Zo kunnen wij beter beslissen welke sessies wij online moeten streamen en kunnen we ook de zaal capaciteit hierop aanpassen.

Netwerken

Naast de wetenschap is er ook ruimte voor netwerken en contact met collega zorgprofessionals. Dit vindt plaats op de ruime informatiemarkt waar alle pauzes plaatsvinden en waar stands staan van bedrijven, verenigingen en instellingen die zo hun diensten en producten op gebied van MS onder de aandacht kunnen brengen.
Omdat we deze dag werken met twee lunchblokken met een doorlopend programma met parallelsessies, is er een gespreide drukte in de lunchpauzes hetgeen het netwerken ten goede komt.

Kortom deelname aan MSMS2021 biedt u niet alleen een dag waar u uw kennis en kunde op gebied van MS kunt verbreden en verdiepen, maar ook de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen.

Accreditatie

Bij alle deelnemende verenigingen wordt accreditatie aangevraagd:

 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen V&VN, Kwaliteitsregister V&V
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Registerplein (maatschappelijk werk)
 • ADAP (Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici):
  • Ergotherapeuten (EN)
  • Logopedisten (NVLF)
  • Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
  • Diëtisten (NVD)

Wij gebruiken cookies om te zien hoe onze website gebruikt wordt. Meer info