8 december 2022

Over MSMS

MSMS begon in 2012 met ruim 300 deelnemers, maar trok al snel jaarlijks ruim 500 MS zorgprofessionals. MSMS is daarmee niet alleen het best bezochte maar ook het enige onafhankelijke symposium in Nederland dat zich richt op vrijwel alle professionals die betrokken zijn bij de MS zorg en dat bovendien formeel wordt ondersteund door alle betrokken beroepsverenigingen.

Locatie

De tiende editie vindt plaats op 8 december 2022 in De Reehorst in Ede.

Doelgroepen

De doelgroepen waarop MSMS2022 zich richt zijn: neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, urologen, MS verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten en diëtisten.

Cursusleiding

Elke beroepsgroep heeft de mogelijkheid een (in MS gespecialiseerde) afgevaardigde voor de centrale cursusleiding af te vaardigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma en zorgen samen voor een groot aantal programmaonderdelen die relevant zijn voor telkens één, maar vaker voor meer, specialismen.

De cursusleiding bestaat uit onderstaande leden:

 • Gerald Hengstman, neuroloog
 • Jetty van Meeteren, revalidatiearts
 • Kitty Harisson, MS verpleegkundige
 • Marc Rietberg, fysiotherapeut
 • Lineke Verhoef, ergotherapeut
 • Floris Kuipéri, psycholoog
 • Caroline Bruggeman, logopedist
 • Hadassa Conen, medisch maatschappelijk werker
 • Corine Helfrich, diëtiste
 • Evert Koldewijn, uroloog
 • Laura Pielage, arts

Programma

Het programma kent een plenaire inleiding en een plenaire afsluiting met algemene onderwerpen die voor alle deelnemers relevant zijn. Daartussen zijn er vijf tijdsblokken van een uur met telkens vijf verschillende parallelsessies die u kunt bezoeken.

Live volgen, maar online indien nodig!

In 2021 was MSMS hybride en volgden bijna 400 deelnemers het programma online en een kleine 100 MS zorgprofessionals waren toen op locatie aanwezig.
Omdat de verwachtingen al langere tijd gunstig zijn, gaan we nu uit van een 100% fysieke bijeenkomst. Als de ontwikkelingen dusdanig zijn dat een grootschalige fysieke bijeenkomst niet mogelijk is, zullen we de mogelijkheid aanbieden om het programma online te volgen!

Dus als u zich nu aanmeldt en de omstandigheden vragen erom, dan kunt u altijd switchen naar online!

 

Netwerken

Naast de wetenschap is er ook ruimte voor netwerken en contact met collega zorgprofessionals. Dit vindt plaats op de ruime informatiemarkt waar alle pauzes plaatsvinden en waar stands staan van bedrijven, verenigingen en instellingen die zo hun diensten en producten op het gebied van MS onder de aandacht kunnen brengen.
Omdat we deze dag werken met twee lunchblokken met een doorlopend programma met parallelsessies, is er een gespreide drukte in de lunchpauzes hetgeen het netwerken ten goede komt.

Kortom deelname aan MSMS2022 biedt u niet alleen een dag waar u uw kennis en kunde op gebied van MS kunt verbreden en verdiepen, maar ook de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen.

Accreditatie

Bij alle deelnemende verenigingen wordt accreditatie aangevraagd:

 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen V&VN, Kwaliteitsregister V&V
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Registerplein (maatschappelijk werk)
 • ADAP (Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici):
  • Ergotherapeuten (EN)
  • Logopedisten (NVLF)
  • Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
  • Diëtisten (NVD)

Wij gebruiken cookies om te zien hoe onze website gebruikt wordt. Meer info