16 februari
19.30-21.00 uur

COVID-19 vaccinatie bij Multipele Sclerose

Recent is een advies over COVID-19 vaccinatie bij MS patiënten verschenen van de landelijke werkgroep MS van de NVN. Een advies dat is gebaseerd op de RIVM adviezen ‘COVID-19-vaccinatie van immuun gecompromitteerde patiënten’ en door MS experts is aangepast voor mensen met MS. Adviezen die vooralsnog gelden voor het Pfizer en Moderna vaccin.

Ondanks het advies van de werkgroep kunnen wij ons voorstelllen dat er zowel behandelaars als MS patiënten nog vragen zijn over veiligheid, beschikbaarheid, timing, effectiviteit en interacties m.b.t. vaccinatie bij MS. Vragen waarop het niet altijd eenvoudig is een helder antwoord te formuleren en uitleg te geven in voor patiënten begrijpelijke taal.

Omdat het vaccineren bij immuunsuppressie een relatief complexe materie en zeker in relatie tot de behandeling van MS patienten, hebben wij voor dit webinar een aantal ook niet neurologische experts uitgenodigd die vanuit hun vakgebied veel meer expertise hebben op het gebied van immuunsuppressie en dus ook veel meer ervaring heeft met de effecten van vaccinatie op het immuunsysteem bij patiënten met immuunsuppressiva.

Tijdens het webinar willen we u informeren over de meest recente stand van zaken t.a.v. de vaccinatiestrategie bij MS patiënten en willen we alle vragen die bij u spelen proberen te beantwoorden.
U kunt uw vragen nu al stellen door deze per mail (info@msms.nl o.v.v. Vragen Vaccineren bij MS) naar ons te sturen. Deze worden vooraf voorgelegd aan het expert panel. Uiteraard kunt u ook nog vragen tijdens de uitzending stellen die dan ook door het panel worden besproken.
Deelname aan het webinar is gratis. U kunt zich vooraf aanmelden en ontvangt kort voor het webinar een link waarmee u in ZOOM het programma kunt volgen. Het webinar richt zich primair op MS behandelaars.

Mede mogelijk gemaakt door

Het webinar wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een unrestricted educational grant van de firma’s Merck en SanofiGenzyme.
Deze vorm van sponsoring houdt in dat men geen enkele inhoudelijke bemoeienis heeft met het programma.

Expert Panel

Het expert panel bestaat uit:
Dr. Godelieve de Bree, internist-infectioloog en klinisch immunoloog, Amsterdam UMC
Dr. Inger Meek, reumatoloog Radboud MC Nijmegen en voorzitter van de NVR Covid-19 werkgroep
Dr. Wibe Moll, neuroloog, Maasstad ziekenhuis Rotterdam
Dr. ir. Bram Platel, MS patiënt en initiatiefnemer MS in beeld
Dr. Aiko de Vries, transplantatie nefroloog LUMC Leiden en voorzitter Landelijk Overleg Niertransplantatie

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u aan te melden. Deelname is gratis en uitsluitend toegankelijk voor MS behandelaars !

Meldt u nu aan!

Mede mogelijk gemaakt door

 

Contact

COVID-19 vaccinatie bij Multipele Sclerose wordt georganiseerd door de baar advies & organisatie. Voor vragen over bijvoorbeeld het programma, uw aanmelding of de informatiemarkt kunt u contact opnemen met Eric de Baar, via onderstaande gegevens.

de baar advies & organisatie
Muntstraat 21, 3961 AJ Wijk bij Duurstede
0343 594 544
info@msms.nl
www.debaar.net