Handouts van presentaties zijn beschikbaar! Klik hier.

Op dinsdag 18 december 2018 vindt voor de zevende maal het Multidisciplinaire Symposium over MS plaats. Ook dit jaar is NBC Nieuwegein de congres locatie.

MSMS2018

De 7e editie

MSMS begon in 2012 met ruim 300 deelnemers, maar trekt inmiddels jaarlijks ruim 500 MS zorgprofessionals. MSMS is niet alleen het best bezochte maar ook het enige onafhankelijke symposium in Nederland dat zich richt op vrijwel alle professionals die betrokken zijn bij de MS zorg en dat bovendien formeel wordt ondersteund door vrijwel alle betrokken beroepsverenigingen.

De zevende editie vindt plaats op 18 december 2018 in NBC Nieuwegein

Doelgroepen

De doelgroepen waarop MSMS2018 zich richt zijn: neurologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, urologen, MS verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, maatschappelijk werkers, logopedisten en diëtisten.

Cursusleiding

Elke beroepsgroep levert (een in MS gespecialiseerde) afgevaardigde voor de centrale cursusleiding. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van het programma en zorgen samen voor een groot aantal programmaonderdelen die relevant zijn voor telkens één, maar vaker voor meer, specialismen. Dit alles in samenwerking met MS neuroloog Prof. dr. Leo Visser die ook dit jaar weer een sturende rol in de samenstelling van het programma heeft gehad.

De cursusleiding bestaat uit onderstaande leden met tussen haakjes de vereniging namens wie zij zitting hebben:

 • Leo Visser, neuroloog
 • Gerald Hengstman, neuroloog (MS zorg Nederland)
 • Jetty van Meeteren, revalidatiearts (werkgroep MS van de VRA)
 • Liesbeth Wessel, MS verpleegkundige (LVMS)
 • Marc Rietberg, fysiotherapeut (KNGF)
 • Gera Hakkesteegt, ergotherapeut (Ergotherapie Nederland)
 • Pien Gimbrère, specialist ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Floris Kuipéri, psycholoog (NIP)
 • Claudia van Genderen, oefentherapeut Cesar (VvOCM)
 • Caroline Bruggeman, logopedist (NVLF)
 • Ruud Hoogakker, medisch maatschappelijk werker (Functiegroep gezondheidszorg maatschappelijk werk/sociaal werk van de BPSW)
 • Corine Helfrich, diëtiste (NVD)
 • John Heesakkers, uroloog (Werkgroep FURU van de NVU)

Programma indeling

Het programma kent een vaste indeling. Er is een plenaire inleiding en een plenaire afsluiting met algemene onderwerpen die voor alle deelnemers relevant zijn. Daartussen zijn er vijf tijdsblokken van een uur met telkens vijf of zes verschillende parallelsessies die u kunt bezoeken.

Netwerken

Naast de wetenschap is er ook ruimte voor netwerken en contact met collega zorgprofessionals. Dit vindt plaats op de ruime informatiemarkt waar alle pauzes plaatsvinden en waar stands staan van bedrijven, verenigingen en instellingen die zo hun diensten en producten op gebied van MS onder de aandacht kunnen brengen.
Omdat we deze dag werken met twee lunchblokken met een doorlopend programma met parallelsessies, is er een gespreide drukte in de lunchpauzes hetgeen het netwerken ten goede komt.

Kortom deelname aan MSMS2018 biedt u niet alleen een dag waar u uw kennis en kunde op gebied van MS kunt verbreden en verdiepen, maar ook de mogelijkheid ervaringen uit te wisselen.

Accreditatie

Bij alle deelnemende verenigingen wordt accreditatie aangevraagd:

 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)
 • Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso)
 • Verpleegkundigen V&VN, Kwaliteitsregister V&V
 • Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
 • Registerplein (maatschappelijk werk)
 • ADAP (Accreditatie Deskundigheid bevorderende Activiteiten Paramedici):
  • Ergotherapeuten (EN)
  • Logopedisten (NVLF)
  • Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM)
  • Diëtisten (NVD)

MSMS & MS Zorg Nederland

Het Multidisciplinaire symposium MS (MSMS) en MS Zorg Nederland hebben een samenwerkingsverband.
Beide partijen hebben als doel de kwaliteit van de MS zorg te willen verbeteren door multidisciplinaire samenwerking te bevorderen tussen de MS zorgprofessionals in zowel de eerste als tweede lijn en hun kennis t.a.v. de diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met MS te verbeteren. In het kader van deskundigheidsbevordering dienen leden van MS Zorg Nederland eenmaal per twee jaar een geaccrediteerde nascholing te volgen op het gebied van MS. Een van de mogelijkheden hiervoor is MSMS.

MSMS biedt de leden van MS Zorg Nederland korting voor deelname aan dit congres en zorgt voor actuele en kwalitatief hoogwaardige nascholing over diverse multidisciplinaire thema’s voor de diverse MS zorgprofessionals: neurologen, urologen, specialisten ouderengeneeskunde, revalidatieartsen, MS verpleegkundigen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten en logopedisten. MS Zorg Nederland is samen met de beroepsverenigingen van genoemde beroepsgroepen betrokken bij de inhoudelijke samenstelling van het symposium.

Mede mogelijk gemaakt door